Việt Nam
Số ca nhiễm
3.816
Đang điều trị
1.120
Khỏi
2.657
Tử vong
35
Thế giới
Tổng ca nhiễm
162.169.742
Đang nhiễm
18.798.367
Khỏi
140.008.169
Tử vong
3.363.206

Xem số liệu Covid-19 mới nhất tại đây

Tin tức Covid-19 ngày 05/05/2021