Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Cập nhật số liệu Covid-19 và thông tin các ca mắc Covid-19 ở Việt Nam và thế giới.

Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất hôm nay

Xem tất cả tin tức tình hình Covid-19 ngày 25/10/2020 tại đây

Việt Nam
Số ca nhiễm
1.160
Đang điều trị
71
Khỏi
1.051
Tử vong
35
Thế giới
Tổng ca nhiễm
42.946.446
Đang nhiễm
10.118.583
Khỏi
31.673.006
Tử vong
1.154.857

SỐ CA MẮC COVID-19 Ở VIỆT NAM

Bệnh nhân Tuổi Thông tin dịch tễ Địa điểm Tình trạng Quốc tịch
BN1113 37 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Malaysia
BN1112 26 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1111 20 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1153 30 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1160 22 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1159 29 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1158 48 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1157 26 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1156 55 Thông tin dịch tễ Thái Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1155 77 Thông tin dịch tễ Thái Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1154 25 Thông tin dịch tễ Thái Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1152 38 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1151 43 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1150 55 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN1149 76 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN1148 36 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1147 35 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1146 46 Thông tin dịch tễ Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1145 29 Thông tin dịch tễ Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1144 1 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1143 33 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN1142 46 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1141 29 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Đang điều trị Ấn Độ
BN1140 36 Thông tin dịch tễ Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN1139 40 Thông tin dịch tễ Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN1138 32 Thông tin dịch tễ Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN1137 26 Thông tin dịch tễ Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN1136 32 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Đang điều trị Pháp
BN1135 40 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN1134 35 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN1133 23 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN1132 1 Thông tin dịch tễ Tiền Giang Đang điều trị Úc
BN1131 51 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1130 48 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1129 24 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1128 28 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1127 28 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN1126 37 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN1125 30 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Đang điều trị Ấn Độ
BN1124 55 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Đang điều trị Việt Nam
BN1123 68 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Đang điều trị Việt Nam
BN1122 27 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1121 34 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1120 41 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1119 36 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1118 37 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1117 29 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1116 37 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1115 30 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1114 28 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1110 35 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Ấn Độ
BN1109 33 Thông tin dịch tễ Hải Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1108 48 Thông tin dịch tễ Đồng Nai Đang điều trị Ấn Độ
BN1106 33 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1107 33 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Đang điều trị Đức
BN1105 34 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Ấn Độ
BN1104 66 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1103 31 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Ấn Độ
BN1102 50 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Ấn Độ
BN1101 42 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Đang điều trị Ấn Độ
BN1100 29 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1099 28 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Đang điều trị Việt Nam
BN1098 26 Thông tin dịch tễ Hải Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1097 57 Thông tin dịch tễ Hà Nội Đang điều trị Pháp
BN1096 24 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN1095 49 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Đang điều trị Nga
BN1094 33 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1093 23 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1092 23 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1091 24 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1090 35 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1089 35 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1088 34 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1087 55 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1086 21 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1085 24 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1084 26 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1083 49 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1082 35 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1081 22 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN1080 22 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1079 33 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1078 9 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1077 48 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Ấn Độ
BN1076 58 Thông tin dịch tễ Phú Thọ Khỏi Đài Loan
BN1075 33 Thông tin dịch tễ Phú Thọ Khỏi Đài Loan
BN1074 33 Thông tin dịch tễ Bình Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1073 25 Thông tin dịch tễ Bình Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1072 32 Thông tin dịch tễ Bình Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1071 34 Thông tin dịch tễ Bình Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1070 27 Thông tin dịch tễ Bình Dương Đang điều trị Việt Nam
BN1069 18 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN1068 36 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN1067 36 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN1066 38 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN1065 41 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN1064 37 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN1063 26 Thông tin dịch tễ Phú Yên Khỏi Việt Nam
BN1062 24 Thông tin dịch tễ Phú Yên Khỏi Việt Nam
BN1061 0 Thông tin dịch tễ Khỏi Việt Nam
BN1060 21 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN1059 37 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1058 4 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1057 30 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1056 11 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1055 60 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1054 26 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN1053 2 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN1052 35 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN1051 28 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN1050 51 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN1049 43 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1048 35 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1047 8 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN1046 30 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN1045 72 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN 1044 62 Thông tin dịch tễ Phú Thọ Khỏi Ấn Độ
BN 1043 29 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN 1042 32 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Ấn Độ
BN 1041 33 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Ấn Độ
BN1040 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN1039 20 Thông tin dịch tễ Bình Dương Khỏi Việt Nam
BN1038 23 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1037 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1036 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1035 34 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN1034 34 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1033 58 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1032 21 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1031 38 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1030 42 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN1029 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1028 20 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1027 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1026 21 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1025 70 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1024 16 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1023 20 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1022 63 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1021 8 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1020 26 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1019 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1018 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1017 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1016 33 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN1015 44 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1014 60 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1013 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1012 69 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1011 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1010 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1009 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1008 75 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN994 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1007 27 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN1006 48 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1005 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1004 44 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1003 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1002 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1001 24 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN1000 33 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Philippines
BN999 26 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN998 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN997 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN996 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN995 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN993 40 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN992 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN991 34 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN990 25 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN989 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN988 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN987 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN986 54 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN985 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN984 45 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN983 15 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN982 90 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN981 32 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN980 37 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN979 33 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN978 46 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN977 46 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN976 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN975 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN974 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN973 41 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN972 34 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN971 14 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN970 13 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN964 49 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN963 30 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN962 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN961 32 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN960 66 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN959 24 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN958 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN957 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN956 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN955 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN954 0 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN953 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN952 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN951 27 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN969 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN968 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN967 59 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN966 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN965 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN950 15 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN949 42 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN948 22 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN947 57 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN946 53 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN945 19 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN944 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN943 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN942 62 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN941 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN940 50 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN939 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN938 34 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN937 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN936 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN935 91 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN934 35 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN933 35 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN932 14 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN931 66 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN930 41 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN929 57 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN928 5 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN927 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN926 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN925 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN924 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN923 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN922 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN921 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN920 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN919 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN918 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN917 84 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN916 34 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN915 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN914 60 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN913 59 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN912 27 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc
BN911 79 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN910 6 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN909 38 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN908 59 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN907 17 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN906 72 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN905 65 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN904 36 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Khỏi Việt Nam
BN903 23 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN902 24 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN901 27 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN900 45 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN899 27 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN898 27 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN897 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN896 73 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN895 17 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN894, 21 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN893 48 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN892 53 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN891 39 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN890 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN889 34 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN888 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN887 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN886 64 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN885 63 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN884 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN883 83 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN882 51 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN881 40 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN880 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN879 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN878 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN877 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN876 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN875 26 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN874 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN873 77 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN872 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN871 59 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN870 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN869 83 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN868 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN867 63 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN866 33 Thông tin dịch tễ Hải Phòng Khỏi Việt Nam
BN865 33 Thông tin dịch tễ Hải Phòng Khỏi Việt Nam
BN864 36 Thông tin dịch tễ Hải Phòng Khỏi Việt Nam
BN863 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN862 66 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Khỏi Việt Nam
BN861 36 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Khỏi Việt Nam
BN860 55 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN859 47 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN858 55 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN857 26 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN856 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN855 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN854 70 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN853 14 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN852 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN851 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN850 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN849 39 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN848 78 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN847 44 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN846 17 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN845 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN844 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN843 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN842 8 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN825 60 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN841 11 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN840 36 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN839 60 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN838 47 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN837 56 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN836 13 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN835 26 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN834 0 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN833 29 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Khỏi Việt Nam
BN832 37 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Tử vong Việt Nam
BN831 7 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN830 15 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN829 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN828 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN827 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN826 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN824 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN823 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN822 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN821 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN820 85 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN819 84 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN818 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN817 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN816 39 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN815 26 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN814 15 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN813 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN812 63 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN811 33 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN810 21 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN809 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN808 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN807 25 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN806 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN805 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN804 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN803 13 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN802 63 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN801 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN800 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN799 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN798 16 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN797 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN796 56 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN795 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN794 2 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN793 58 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN792 25 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN791 45 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN790 17 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN789 33 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN788 38 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN787 51 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN786 45 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN785 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN784 50 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN783 17 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN782 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN781 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN780 9 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN779 20 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN778 48 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN777 62 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN776 62 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN775 26 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN774 63 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN773 37 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN772 65 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN771 0 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN770 48 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN769 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN768 54 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN767 71 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN766 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN765 76 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN764 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khác Việt Nam
BN763 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN762 23 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN761 83 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN760 62 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN759 64 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN758 36 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN757 70 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN756 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN755 73 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN754 50 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN753 74 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN752 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN751 45 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN750 28 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Khỏi Việt Nam
BN749 27 Thông tin dịch tễ Quảng Trị Đang điều trị Việt Nam
BN748 54 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN747 27 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN746 31 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN745 26 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN744 7 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN743 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN742 69 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN741 23 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN740 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN739 53 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN738 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN737 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN736 39 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN735 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN734 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN733 49 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN732 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN731 36 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN730 59 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN729 51 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN728 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN727 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN726 1 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN725 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN724 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN723 56 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN722 28 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN721 26 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN720 30 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN719 28 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN 718 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN717 44 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN716 43 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN715 42 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN714 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN713 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN712 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN711 24 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN710 76 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN709 28 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN708 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN707 50 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN706 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN705 59 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN704 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN703 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN702 63 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN701 72 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN700 45 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN699 75 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN698 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN697 50 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN696 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN695 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN694 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN693 60 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN692 2 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN691 19 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN690 19 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN689 50 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN688 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN687 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN686 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN685 1 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN684 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN683 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN682 75 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN681 72 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN680 39 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN679 44 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN678 38 Thông tin dịch tễ Lạng Sơn Khỏi Việt Nam
BN677 10 Thông tin dịch tễ Lạng Sơn Khỏi Việt Nam
BN676 13 Thông tin dịch tễ Lạng Sơn Khỏi Việt Nam
BN675 41 Thông tin dịch tễ Lạng Sơn Khỏi Việt Nam
BN674 57 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN673 34 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN672 37 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN671 33 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN670 50 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN669 50 Thông tin dịch tễ Đồng Nai Khỏi Việt Nam
BN668 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN667 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN666 93 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN665 22 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN664 12 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN663 12 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN662 45 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN661 83 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN660 32 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN659 48 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN658 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN657 48 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN656 54 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN655 8 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN654 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN653 34 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN652 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN651 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN650 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN649 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN648 48 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN647 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN646 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN645 67 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN644 35 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN643 64 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN642 50 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN641 20 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN640 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN639 32 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN638 23 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN637 25 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN636 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN635 78 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN634 54 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN633 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN632 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN631 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN630 54 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN629 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN628 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN627 46 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN626 38 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN625 51 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN624 69 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN623 83 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Tử vong Việt Nam
BN622 39 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN621 60 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN620 44 Thông tin dịch tễ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN619 26 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN618 47 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN617 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN616 34 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN615 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN614 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN613 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN612 25 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN611 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN610 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN609 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN608 64 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN607 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN606 40 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN605 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN604 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN603 21 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN602 14 Thông tin dịch tễ Đắk Lắk Khỏi Việt Nam
BN601 41 Thông tin dịch tễ Đắk Lắk Khỏi Việt Nam
BN600 7 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN599 9 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN598 8 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN597 39 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN596 23 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN595 50 Thông tin dịch tễ Đồng Nai Khỏi Việt Nam
BN594 68 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN593 75 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN592 100 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN591 63 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN590 40 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN589 42 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN588 25 Thông tin dịch tễ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN587 24 Thông tin dịch tễ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN586 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN585 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN584 23 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN583 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN582 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN581 24 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN580 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN579 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN578 86 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN577 73 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN576 32 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN575 82 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN574 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN573 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN572 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN571 36 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN570 36 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN569 35 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN568 26 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN567 49 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN566 59 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN565 75 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN564 19 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN563 41 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN562 53 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN561 19 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN560 26 Thông tin dịch tễ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN559 29 Thông tin dịch tễ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN558 72 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN557 2 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN556 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN555 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN554 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN553 25 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN552 78 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN551 35 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN550 75 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN549 55 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN548 37 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN547 52 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN514 36 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN546 28 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN545 31 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN544 33 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN543 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN542 45 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN541 55 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN540 48 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN539 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN538 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN537 37 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN536 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN535 29 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN534 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN533 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN532 55 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN531 32 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN530 38 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN529 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN528 28 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN527 53 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN526 50 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN525 90 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN524 86 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Tử vong Việt Nam
BN522 68 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Tử vong Việt Nam
BN523 63 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN521 15 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN520 51 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN519 40 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN518 61 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN517 55 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN516 45 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN515 23 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN513 27 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN512 30 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN511 30 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN510 57 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN509 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN508 31 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN507 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN506 69 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN505 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN504 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN503 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN502 60 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN501 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN500 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN499 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN498 46 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN497 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN496 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN495 30 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN494 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN493 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN492 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN491 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN490 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN489 71 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN488 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN487 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN486 64 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN485 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN484 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN483 37 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN482 82 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN481 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN480 59 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN479 87 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN478 80 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN477 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN476 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN475 83 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN474 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN473 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN472 51 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN471 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN470 67 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN469 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN468 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN467 42 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN466 64 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN465 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN464 69 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN463 45 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN462 53 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN461 45 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN460 49 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN459 76 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN458 38 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN457 70 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN456 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN455 32 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN454 65 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN453 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khác Việt Nam
BN452 52 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN451 36 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN450 46 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN449 57 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN448 21 Thông tin dịch tễ Đắk Lắk Khỏi Việt Nam
BN447 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN446 39 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN445 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN444 19 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN443 63 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN442 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN441 43 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN440 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN439 68 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN438 56 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN437 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN436 66 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN435 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN434 71 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN433 67 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN432 63 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN431 55 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN430 33 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN429 53 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN428 70 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN427 45 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN426 62 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN425 24 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN424 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN423 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN422 63 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN421 26 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN420 71 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN419 17 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN418 61 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khác Việt Nam
BN417 5 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN416 57 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN415 25 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN414 34 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN413 31 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Mi-an-ma
BN412 49 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN411 30 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN410 25 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN409 37 Thông tin dịch tễ Kiên Giang Khỏi Philippines
BN408 42 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN407 46 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN406 46 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN405 55 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN404 49 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN403 55 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN402 54 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN401 24 Thông tin dịch tễ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN400 25 Thông tin dịch tễ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN399 25 Thông tin dịch tễ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN398 25 Thông tin dịch tễ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN397 58 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN396 38 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN395 26 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN394 25 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN393 26 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN392 24 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN391 24 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN390 41 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN389 34 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN388 24 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN387 25 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN386 53 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN385 51 Thông tin dịch tễ Nam Định Khỏi Việt Nam
BN384 27 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN383 40 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Mi-an-ma
BN382 64 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN381 55 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN380 30 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN379 31 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN378 35 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN377 32 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN376 35 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN375 51 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN374 35 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN373 53 Thông tin dịch tễ Cà Mau Khỏi Việt Nam
BN372 31 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN371 36 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN370 29 Thông tin dịch tễ Quảng Ngãi Khỏi Serbia và Montenegro
BN369 30 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN368 36 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN367 26 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN366 0 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN365 36 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN364 29 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN363 33 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN362 34 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN361 32 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN360 34 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN359 35 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN358 56 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN357 55 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN356 42 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN355 43 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN354 48 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN353 31 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN352 30 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN351 46 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN350 36 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN349 12 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN348 39 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN347 6 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN346 6 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN345 39 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN344 52 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN343 27 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN342 41 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN341 35 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN340 33 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN339 37 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN338 38 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN337 25 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN336 29 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN335 24 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN334 29 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN333 37 Thông tin dịch tễ Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN332 18 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN331 47 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN330 28 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN329 22 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN328 1 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN327 31 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN326 20 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN325 34 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN324 18 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN323 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN322 39 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN321 44 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN320 29 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN319 26 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN318 41 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN317 29 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN316 19 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN315 39 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN314 62 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN313 28 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN312 50 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN311 26 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN310 26 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN309 30 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN308 42 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN307 30 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN306 25 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN305 36 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN304 47 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN303 48 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN302 25 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN301 29 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN300 26 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN299 35 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN298 29 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN297 30 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN296 45 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN295 26 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN294 29 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN293 30 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN292 27 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN291 24 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN290 40 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN289 25 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN288 32 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN287 28 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN286 23 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN285 30 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN284 30 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN283 20 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN282 37 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN281 30 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN280 29 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN279 20 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN278 50 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN277 22 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN276 36 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN275 33 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN274 0 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN273 30 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN272 58 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN271 37 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN270 22 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN269 23 Thông tin dịch tễ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN268 16 Thông tin dịch tễ Hà Giang Khỏi Việt Nam
BN267 46 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN266 36 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN265 26 Thông tin dịch tễ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN264 24 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN263 45 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN262 26 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN261 60 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN260 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN259 41 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN258 47 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN257 15 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN256 52 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN255 29 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN254 51 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN253 41 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN252 6 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN251 64 Thông tin dịch tễ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN250 50 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN249 55 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN248 20 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN247 28 Thông tin dịch tễ Đồng Nai Khỏi Việt Nam
BN246 33 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN245 21 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN244 44 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN243 47 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN242 34 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN241 20 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN240 29 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN239 71 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN238 17 Thông tin dịch tễ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN237 64 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Thụy Điển
BN236 26 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN235 25 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN234 69 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN233 24 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN232 67 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN231 57 Thông tin dịch tễ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN230 28 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN229 30 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN228 29 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN227 32 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN226 22 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN225 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN224 39 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN223 29 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN222 22 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN221 24 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN220 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN219 59 Thông tin dịch tễ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN218 43 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN217 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN216 48 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN215 31 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN214 45 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN213 40 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN212 35 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN211 23 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN210 26 Thông tin dịch tễ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN209 55 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN208 38 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN207 49 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN206 48 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN205 41 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN204 10 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN203 35 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN202 57 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN201 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN200 61 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN199 57 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN198 53 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN197 41 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN196 34 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN195 41 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN194 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN193 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN192 21 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN191 36 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN190 49 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN189 46 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN188 44 Thông tin dịch tễ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN187 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Hoa Kỳ
BN186 52 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Pháp
BN185 38 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN184 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN183 43 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN182 19 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN181 33 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN180 27 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN179 62 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN178 44 Thông tin dịch tễ Thái Nguyên Khỏi Việt Nam
BN177 49 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN176 38 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN175 57 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN174 57 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN173 43 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN172 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN171 19 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN170 27 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN169 47 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN168 35 Thông tin dịch tễ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN167 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Đan Mạch
BN166 25 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN165 58 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN164 23 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN163 43 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN162 63 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN161 88 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN160 30 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN159 33 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN158 45 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN157 31 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN156 21 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN155 21 Thông tin dịch tễ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN154 23 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN153 60 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN152 27 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN151 45 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN150 55 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN149 40 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN148 58 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Pháp
BN147 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN146 17 Thông tin dịch tễ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN145 34 Thông tin dịch tễ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN144 22 Thông tin dịch tễ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN143 58 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN142 26 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN141 29 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN140 21 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN139 24 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN138 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN137 36 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN136 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN135 27 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN134 10 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN133 66 Thông tin dịch tễ Lai Châu Khỏi Việt Nam
BN132 25 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN131 23 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN130 30 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN129 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN128 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN127 23 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN126 28 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN125 22 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN124 52 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN123 17 Thông tin dịch tễ Bến Tre Khỏi Việt Nam
BN122 24 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN121 58 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN120 27 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Canada
BN119 29 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN118 23 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN117 30 Thông tin dịch tễ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN116 29 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN115 44 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN114 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN113 18 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN112 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN111 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN110 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN109 42 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN108 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN107 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN106 20 Thông tin dịch tễ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN105 35 Thông tin dịch tễ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN104 33 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN103 22 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN102 9 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN101 26 Thông tin dịch tễ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN100 55 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN99 29 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN98 34 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN97 34 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN96 21 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN95 20 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN94 64 Thông tin dịch tễ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN93 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN92 21 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN91 43 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN90 21 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN89 22 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN88 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN87 34 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN86 54 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN85 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN84 21 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN83 50 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN82 16 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN81 20 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN80 18 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN79 48 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN78 22 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN77 25 Thông tin dịch tễ Bắc Ninh Khỏi Việt Nam
BN76 52 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Pháp
BN75 40 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN74 23 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN73 11 Thông tin dịch tễ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN72 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Pháp
BN71 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN70 19 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN69 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Đức
BN68 41 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Hoa Kỳ
BN67 36 Thông tin dịch tễ Ninh Thuận Khỏi Việt Nam
BN66 21 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN65 28 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN64 36 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN63 20 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN62 18 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN61 42 Thông tin dịch tễ Ninh Thuận Khỏi Việt Nam
BN60 29 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Pháp
BN59 26 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN58 26 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN57 66 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN56 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Vương quốc Anh
BN55 35 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Đức
BN54 33 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Lát-vi-a
BN53 53 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Séc
BN52 24 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN51 22 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN50 50 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN49 71 Thông tin dịch tễ Thừa Thiên Huế Khỏi Vương quốc Anh
BN48 31 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN47 43 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN46 30 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN45 25 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN44 13 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN43 47 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN42 28 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN41 59 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN40 2 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN39 25 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN38 28 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN37 37 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN36 64 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN35 29 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN34 51 Thông tin dịch tễ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN33 58 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN32 24 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN31 49 Thông tin dịch tễ Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN30 66 Thông tin dịch tễ Thừa Thiên Huế Khỏi Vương quốc Anh
BN29 58 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Vương quốc Anh
BN28 74 Thông tin dịch tễ Đà Nẵng Khỏi Vương quốc Anh
BN27 67 Thông tin dịch tễ Lào Cai Khỏi Vương quốc Anh
BN26 50 Thông tin dịch tễ Lào Cai Khỏi Ai-xơ-len
BN25 70 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN24 69 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN23 66 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN22 60 Thông tin dịch tễ Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN21 61 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN20 28 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN19 64 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN18 27 Thông tin dịch tễ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN17 26 Thông tin dịch tễ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN16 50 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN15 0 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN14 55 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN13 29 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN12 16 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN11 49 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN10 42 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN9 30 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN8 29 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN7 73 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN6 25 Thông tin dịch tễ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN5 23 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN4 29 Thông tin dịch tễ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN3 25 Thông tin dịch tễ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN2 28 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc
BN1 66 Thông tin dịch tễ Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc

THÔNG TIN BỆNH NHÂN COVID-19

 • 17:53 24/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 12 CA MẮC MỚI (BN1149 - 1160): Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

  - CA BỆNH 1149 (BN1149): Nam, 76 tuổi, có địa chỉ tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  - CA BỆNH 1150 (BN1150): Nam, 55 tuổi, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội.
  BN1149-1150: là công dân Việt Nam, ngày 21/10/2020, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

  - CA BỆNH 1151 (BN1151): Nữ, 43 tuổi, có địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
  - CA BỆNH 1152 (BN1152): Nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
  - CA BỆNH 1153 (BN1153): Nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
  BN1151-1153 là công dân Việt Nam, ngày 16/10/2020, từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 855 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/10/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

  - CA BỆNH 1154 (BN1154): Nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  - CA BỆNH 1155 (BN1155): Nam, 77 tuổi, có địa chỉ tạiquận Ba Đình, Hà Nội.
  - CA BỆNH 1156 (BN1156): Nữ, 55 tuổi, có địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội.
  BN1154-1156 là công dân Việt Nam, ngày 23/10/2020, từ Đức nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN36, được chuyển đến cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại BN1154 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; BN1155-1156 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

  - CA BỆNH 1157 (BN1157): Nữ, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
  - CA BỆNH 1158 (BN1158): Nữ, 48 tuổi, có địa chỉ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
  - CA BỆNH 1159 (BN1159): Nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  - CA BỆNH 1160 (BN1160): Nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
  BN1157-1160 là công dân Việt Nam, ngày 20/10/2020, từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 23/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 • 18:08 22/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 3 CA MẮC MỚI (BN1146-1148) Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

  - CA BỆNH 1146 (BN1146): Bệnh nhân nam, 46 tuổi, công dân Việt Nam ở tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20/10/2020, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 22/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

  - CA BỆNH 1147 (BN1147): nữ, 35 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
  - CA BỆNH 1148 (BN1148): nam, 36 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ ở tại TP. Hồ Chí Minh.

  Ngày 20/10/2020, BN1147-1148 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Được lấy mẫu ngày 21/10/2020, kết quả xét nghiệm ngày 22/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 • 06:00 22/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 1 CA MẮC MỚI (BN1145): Là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

  CA BỆNH 1145 (BN1145): nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20/10/2020, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 21/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

 • 17:57 21/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ CA 3 CA MẮC MỚI (BN1142-1144): là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

  - CA BỆNH 1142 (BN1142): nữ, 46 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 16/10/2020, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 16/10/2020 kết quả âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 19/10/2020, xét nghiệm ngày 20/10/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

  - CA BỆNH 1143 (BN1143): nữ, 33 tuổi, có địa chỉ thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  - CA BỆNH 1144 (BN1144): nam, 08 tháng tuổi, là con của BN1143.

  Ngày 20/10/2020, BN1143-1144 từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 20/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 • 18:00 20/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 1 CA MẮC MỚI (BN1141)

  Nữ bệnh nhân 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là vợ của BN1125. Ngày 6/10, bệnh nhân cùng chồng từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh.
  Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. BN1125 là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, vừa phát hiện dương tính cách đây 3 hôm. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. HCM (1 ca). Như vậy, chuyến bay này đã có 18 người mắc COVID-19.

 • 17:56 19/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 6 CA MẮC MỚI (BN1135-1140): Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

  - CA BỆNH 1135 (BN1135): nam, 40 tuổi, có địa chỉ tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 16/10/2020, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu ngày 16/10/2020, kết quả xét nghiệm ngày 17/10/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

  - CA BỆNH 1136 (BN1136): nữ, 32 tuổi, là chuyên gia người Pháp, vào Việt Nam làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/10/2020, bệnh nhân từ Dubai (UAE) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được chuyển đến cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 18/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

  - CA BỆNH 1137 (BN1137): nữ, 26 tuổi, có địa chỉ tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
  - CA BỆNH 1138 (BN1138): nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
  - CA BỆNH 1139 (BN1139): nam, 40 tuổi, có địa chỉ tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  - CA BỆNH 1140 (BN1140): nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

  Ngày 16/10/2020, các bệnh nhân BN1137-1140 từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 180, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 18/10/2020 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

 • 18:02 18/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 8 CA MẮC MỚI (BN1127 đến BN1134): Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Quảng Ninh (5), Khánh Hoà (2) và Tiền Giang (1). Cụ thể:

  - CA BỆNH 1127 (BN1127) tại Quảng Ninh: nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - CA BỆNH 1128 (BN1128) tại Quảng Ninh: nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - CA BỆNH 1129 (BN1129) tại Quảng Ninh: nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
  - CA BỆNH 1130 (BN1130) tại Quảng Ninh: nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
  - CA BỆNH 1131 (BN1131) tại Quảng Ninh: nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
  Ngày 16/10, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Ninh. Ngày 17/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả có 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 5 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  - CA BỆNH 1132 (BN1132) tại Tiền Giang: nam, 7 tháng tuổi, quốc tịch Úc (về Việt Nam cùng mẹ quốc tịch Việt Nam), có địa chỉ tại phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ngày 15/10, bệnh nhân từ Úc nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH89, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự địa phương, tỉnh Tiền Giang. Ngày 17/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Ngày 17/10, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

  - CA BỆNH 1133 (BN1133) tại Khánh Hoà: nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhà sư tu tại Myanmar, có địa chỉ tại Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long.
  - CA BỆNH 1134 (BN1134) tại Khánh Hoà: nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhà sư tu tại Myanmar, có địa chỉ tại Liên Trực, An Nhơn, Bình Định. Ngày 15/10, 2 bệnh nhân trên từ Myanma nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2735, được cách ly tập trung sau nhập cảnh tại Đại đội huấn luyện C19 - Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hoà. Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Ngày 18/10, kết quả xét nghiệm có 2 bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

 • 17:58 17/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 2 CA MẮC MỚI (BN1125-1126): Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh và Khánh Hoà. Cụ thể:

  - CA BỆNH 1125 (BN1125) tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 06/10, bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 07/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/10, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
  Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (1 ca).

  - CA BỆNH 1126 (BN1126) tại Khánh Hoà: nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngày 15/10, bệnh nhân trên từ Myanmar nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2735, được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Nha Trang. Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, ngày 17/10 kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, Khánh Hoà.

 • 17:56 15/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 2 CA MẮC MỚI (BN1123-1124): Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Hưng Yên.

  - CA BỆNH 1123 (BN1123) tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 68 tuổi, có địa chỉ tại xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
  - CA BỆNH 1124 (BN1124) tại tỉnh Hưng Yên: nam, 55 tuổi, có địa chỉ tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

  Ngày 11/10, cả 2 bệnh nhân trên từ Mỹ nhập cảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn trên chuyến bay VN0001, được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên. Ngày 13/10, họ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/10, mẫu được gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 • 18:18 14/10/2020

  THÔNG BÁO VỀ 9 CA MẮC MỚI (BN1114-1122): Là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay, tại tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

  - CA BỆNH 1114 (BN1114): nam, 28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1115 (BN1115): nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1116 (BN1116): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1117 (BN1117): nam, 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1118 (BN1118): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1119 (BN1119): nam, 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1120 (BN1120): nam, 41 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1121 (BN1121): nam, 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.
  - CA BỆNH 1122 (BN1122): nam, 27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

  Ngày 6/10, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471, được cách ly ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ngày 7/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

  Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (5 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (1 ca).

Xem tất cả tin tức tình hình Covid-19 ngày 25/10/2020 tại đây

Thông điệp 5K - Phòng chống Dịch Covid-19 Khuyến cáo của Bộ Y tế - Phòng chống Dịch Covid-19 Cách rửa tay phòng ngừa Dịch Covid-19 Hiệu quả của đeo Khẩu trang phòng ngừa Dịch Covid-19

Xem tất cả tin tức tình hình Covid-19 ngày 25/10/2020 tại đây