Đề xuất lùi thời hạn xử phạt xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp đặt camera

11/06/2021 08:31 15

Đề xuất lùi thời hạn xử phạt xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp đặt camera


Đây là một trong những đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tóm tắt từ:

Tin tức 1 chỉ cung cấp nội dung tóm tắt. Vui lòng xem tin đầy đủ trên Báo Đầu tư tại đây:
https://baodautu.vn/de-xuat-lui-thoi-han-xu-phat-xe-o-to-kinh-doanh-van-tai-chua-lap-dat-camera-d144903.html và tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất.


Lướt tin mới tại Trang chủ hoặc chọn Chủ đề

Xem thêm tin mới trên Báo Đầu tư hoặc xem tin chủ đề Thời sự

Chủ đề: Tin nổi bật hôm nay Số liệu Covid-19 Tuyển sinh 2021 Giá vàng, ngoại tệ