Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không lùi thời gian kết thúc năm học 2021

05/05/2021 11:27 4

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không lùi thời gian kết thúc năm học 2021


Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ hoàn thành chương trình năm học đúng theo khung kế hoạch thời gian đã được ban hành, tức là trước ngày 31/5.

Tóm tắt từ:

Tin tức 1 chỉ cung cấp nội dung tóm tắt. Vui lòng xem tin đầy đủ trên Báo Đầu tư tại đây:
https://baodautu.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-khong-lui-thoi-gian-ket-thuc-nam-hoc-2021-d142278.html và tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất.


Lướt tin mới tại Trang chủ hoặc chọn Chủ đề

Xem thêm tin mới trên Báo Đầu tư hoặc xem tin chủ đề Thời sự

Chủ đề: Tin nổi bật hôm nay Số liệu Covid-19 Tuyển sinh 2021 Giá vàng, ngoại tệ