Phương pháp mới tái tạo và chế tạo thành công gan ghép tạng cho người, sau này còn sản xuất được cả tim, phổi và da

06/04/2021 16:12 26

Phương pháp mới tái tạo và chế tạo thành công gan ghép tạng cho người, sau này còn sản xuất được cả tim, phổi và da


Trong tương lai không xa, con người sẽ không thiếu tạng cứu người nữa.

Tóm tắt từ:

Tin tức 1 chỉ cung cấp nội dung tóm tắt. Vui lòng xem tin đầy đủ trên Báo Genk tại đây:
https://genk.vn/phuong-phap-moi-tai-tao-va-che-tao-thanh-cong-gan-ghep-tang-cho-nguoi-sau-nay-con-san-xuat-duoc-ca-tim-phoi-va-da-20210406161343486.chn và tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất.


Lướt tin mới tại Trang chủ hoặc chọn Chủ đề

Xem thêm tin mới trên Báo Genk hoặc xem tin chủ đề Khoa học

Chủ đề: Tin nổi bật hôm nay Số liệu Covid-19 Tuyển sinh 2021 Giá vàng, ngoại tệ